Kalender

2012

 

Januar 04-06 Sanitetsinspektørens Fagseminar
Februar  
Mars  
April 10 Marinens Sanitet opprettet ved kgl res 1826
18-19 Sjøhelsekonferansen, Bergen
23-27 NATO MAritime Medical Conference og Medical Naval Expert Panel. Karlskrona, Sverige
Mai Grunnkurs nr. 26 i Maritim medisin
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober 19-20 Etter- og ivdereutdannelseskurs i Maritimmedisin, Kielfergen
November Grunnkurs nr. 27 i Maritim medisin
Desember               

 

2011

Januar 05-07 Sanitetsinspektørens Fagseminar
Februar  
Mars 23-24 Sjøhelsekonferansen 2011
April 10 Marinens Sanitet opprettet ved kgl res 1826
Mai 02-06 Grunnkurs nr. 24 i Maritim medisin
Juni  
Juli  
August  
September 06-10 11th International Symposium on Maritime Health
Oktober 14 Maritimmedisinsk Fagmøte 2011
November 14-18 Grunnkurs nr. 25 i Maritim medisin
Desember  


2010

Januar  
Februar  
Mars  
April Marinens Sanitet opprettet ved kgl res 1826
Mai 3rd Northern European Conference on Travel Medicin
Juni 3rd International Course on Seafarers’ Occupatio
Juli  
August  
September Sjøsikkerhetskonferansen
Oktober Maritimmedisinsk Seminar 2010
November Grunnkurs nr 23 i maritim medisin
Desember Videregående kurs i sertifiseringsmedisin


2009

Januar Dykkemedisin
Februar  
Mars  
April Marinens Sanitet opprettet ved kgl res 1826
Mai
Grunnkurs nr 20 i maritim medisin
16th World Congress on Disaster and Emergency Medicine
Juni Ist International Congress on Maritime, Tropical a
Juli  
August  
September
10th International Symposium on Maritime Health
Sjøsikkerhetskonferansen
Oktober Sjøhelsekonferansen 2009
November
Grunnkurs nr 21 i maritim medisin
Maritimmedisinsk Fagmøte
Desember  


2008

Styremøte
Grunnkurs i Maritim Medisin nr 19
Grunnkurs i Dykkermedisin

Skandinavisk kurs i dykkermedisin for leger

Januar  
Februar  
Mars  
April
Marinens Sanitet opprettet ved kgl res 1826
Den Kongelige Norske Marine grunnlagt 1814
Mai
Grunnkurs i sjøfartsmedisin nr 18
Saniteten i Sjøforsvaret - operativt nødvendig e
Oppdrag Afghanistan - sivile betraktninger fra en
Juni Second international course on Seafarers' Occupati
Juli  
August  
September
Etterutdanningskurs i Flymedisin
Sjøsikkerhetskonferansen 2008
 
Oktober
Sjøhelsekonferansen 2008
Flymedinsk Kurs
November
 
Desember Baromedisinsk seminar og årsmøte. 

 

 

Medlemslogin