Æresmedlemmer

I henhold til foreningens lover kan styret utnevne æresmedlemmer. Følgende er utnevnt:

  • 2008. Professor emeritus overlege Aksel Schreiner (1933-2014). Les mer.
  • 2010. Sjømannslege og spesialist i kirurgi og arbeidsmedisin Johan Chr. B. Foss. Les mer.
  • 2010. Daglig leder Lisbeth Hedegaard Foss. Les mer.
  • 2013. Lege, Assisterende direktør i Statens Helsetilsyn Geir Sverre Braut. Les mer her
  • 2015. Daglg leder i Norsk Senter for Maritim Medisin lege, Alf Magne Horneland. Les mer her.
  • 2016. Professor emeritus lege EIlif Dahl. Les mer her.
  • 2017. Underdirektør i Sjøfartsdirektoratet Torbjørn Husby. Les mer her
  • 2018. Kommandør lege PhD Vilhelm F Koefoed. Les mer her
  • 2021. Professor emeritus overlege Alfred Halstensen. Les mer her
  • 2022. Tidligere overlege og forskningssjef i Norsk Senter for Maritim Medisin Arne Johan Ulven. Les mer her
 

Medlemslogin