Sjøfartsmedisinske dager

Norsk Senter for Maritim Medisin arrangerer Sjøfartsmedisinske dager fra 11. til 12. oktober 2007. Arrangementet går av stabelen i Bergen. Kurset er søkt godkjent av Lægeforeningen som tellende til legers videre- og efterutdannelse.

Sett av datoene! Mer informasjon kan du finne her. Programmet kan du laste ned her.

Professor i Maritim Medisin

I Tidsskrift for den norske Legeforeningen kan vi lese en viktig nyhet for alle sjøfartsmedisinere.

Eilif Dahl (f. 1945) er ansatt som professor i maritim medisin ved Universitetet i Bergen. Arbeidet skal utføres i tilknytning til Norsk senter for maritim medisin, skriver Helse Bergen.

Eilif Dahl har i mange år vært aktiv i det maritime medisinske miljøet, som styremedlem og nyhetsbrevredaktør i International Maritime Health Association (IMHA), som leder og nyhetsbrevredaktør i Seksjon for Cruise Ship & Maritime Medicine i American College of Emergency Physicians, som cruiselege med fartstid på til sammen over ti år, rådgiver for styresmakter og rederier, og med en lang rekke forskningsartikler innen maritim medisin.

Han er også spesialist i generell kirurgi med subspesialitet i barnekirurgi, og har overlegestilling ved Rikshospitalet, mens det nye professoratet altså er knyttet til Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med Norsk senter for maritim medisin.

Grunnkurs i sjøfartsmedisin

grunnkurs_nr_16.jpgNeste kurs - nr 17 i rekken - blir arrangert i regi av KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets Sikkerhetssenter, Haakonsvern i uke 43 (mandag 22. oktober til fredag 26. oktober 2007).

Kurset er sterkt anbefalt for alle nye sjømannsleger. Også erfarne kolleger kan ha stor glede og nytte av kurset og de kolleger som har deltatt gjennom årene har gitt positive tilbakemeldinger. Kurset er godkjent som tellende til legers videreutdannelse.

TIl venstre kan du se kursbillede fra forrige kurs. Mer informasjon finner du her.

Honorar - en gang til

Legeforeningen har publisert en ny utgave av normaltariffen. I forhold til forrige utgave er anbefalt honorar for sjømannslegeattest tatt ut av listen. Tilsvarende honorar for flylegeattest er ikke fjernet. Formannen har tatt kontakt med Legeforeningens sekretariat for å få korrigert feilen. Dette er dessverre ikke første gang. For å fjerne alle uklarheter, Norsk Forening for Sjøfartsmedisin anbefaler et honorar på kr 1650 (samme som for flylegeattest). Foreningens anbefalte honorar kan du laste ned her.
 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.