International seminar in Bergen

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) will 10-13 June 2008 - in cooperation with The Norwegian Centre for Maritime Medicine - host the Second international course on Seafarers' Occupational Risks and Health Examinations "Physical and Mental Demands and Work Ability in Seafaring" at Clarion Hotel Admiral, Bergen, Norway. Deadline 25 April, 2008. More information here.

Foreningens første æresmedlem

schreiner_aksel.jpgNorsk Forening for Maritim Medisin har utnevnt professor emeritus Aksel Schreiner til æresmedlem i foreningen. Aksel fikk overlevert foreningens første crest og utnevnt til æresmedlem med følgende begrunnelse:
Professor emeritus, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, tidligere overlege ved Medisinsk Avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Aksel Schreiner, utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin mangeårige innstas for maritim medisin. Han fylte 75 år den 9. januar 2008.
Schreiner har ledet Radio Medico siden 1984, og leder fortsatt denne tjenesten. Han var sentral i arbeidet for å etablere Norsk Senter for Maritim Medisin fra midten av 1990-tallet til senteret ble etablert i 2005. Han var interimsleder for senteret fra 1. jan 2005 til 1. juni 2006.
Schreiner var redaktør for Medisin Ombord som ble gitt ut på norsk i 2005 og som kommer på engelsk i 2008. Boken var den første legebok for sjømenn siden 1976. Han har også vært redaktør for en DVD om førstehjelp ombord, og står nå fremst i arbeidet med å lage en Textbook of Maritime Medicine.
Han har også stått bak det nasjonale kompetansesenteret for tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.
Schreiner bidrar aktivt med sin store erfaring i ledelsen av Radio Medico og i driften av Norsk Senter for Maritim Medisin spesielt og for norsk maritim medisin generelt.
Vi håper han vil holde seg ung og være aktivt med i arbeidet for maritim medisin lenge enda. Aksel Schreiner har gjort svært mye for maritim medisin i Norge og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.

Jan Sommerfelt Pettersen
President

kurs i maritim medisin

113.jpgForeningen arrangerte et vellykket kurs på Kielfergen 1- til 3. februar. Vel 60 personer var med på arrangementet og turen gav både faglig og sosialt påfyll. Kurset hadde gode foredragsholdere fra bl.a. Nærings- og Handelsdepartementet, Helsetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Norsk Senter for Maritim Medisin og det britiske transportdepartementet.
Programmet for seminaret kan du se her. For våre medlemmer er alle fordragene gjort tilgjengelig her.

Invitasjon til kurs i maritim medisin

NFSM inviterer til videre- og etterutdannelseskurs i maritim medisin på Kielfergen fra 1. til 3. februar 2008. Meld deg på nå! Her kan du laste ned invitasjon, påmeldingsskjema . Her kan du se på siste oppdaterte utgave av vårt endelige program. Fristen for påmelding er gått ut, men forlenges noen dager. Ikke nøl med å melde deg på årets "blåtur"!
Foreningens generalforsamling vil også bli arrangert under seminaret. Forlag til lovendring finner du her.

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.