Æresmedlemmer

Foreningen har utnevnt to nye æresmedlemmer.

Overlege, spesialist i arbeidsmedisin og kirurgi Johan Chr. B. Foss utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin innsats til foreningens beste. Foss var rederilege for Wilh. Wilhelmsens rederi fra 1981 og etablerte Bryggeklinikken i 1987. Som sjømannslegen har Foss hatt omfattende virksomhet opp mot flere rederier i Norge og har på den måten bidratt til å modernisere sjømannslegens funksjon til noe mer enn en attestlege. Som formann i foreningen fra 1995 til 1997 hadde han en sentral rolle i reetablering av foreningens status og reddet den fra fallitt. Siden 1997 har han hatt vedvarende tillitsverv i foreningen som styremedlem, varamedlem og sist formann i valgkomiteen. Vi håper han fortsatt vil holde kontakt med Norsk Forening for Maritim Medisin selv om han nå planlegger sin pensjonisttilværelse. Johan Chr. B. Foss har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.

Daglig leder Lisbeth Hedegaard Foss utnevnes til æresmedlem av foreningen for sin innsats til foreningens beste. Lisbeth Foss etablerte Bryggeklinikken i 1987 og har vært en sentral aktør i utviklingen av klinikkens praksis. Bryggeklinikken skiller seg fra de fleste andre sjømannslegekontor ved at de følger opp arbeidsmiljøspørsmål i større grad enn det som er vanlig. Hun har siden hennes ektefelle ble formann i 1995 hatt store bidrag til foreningens sosiale utvikling. De første årene ved å åpne hjemmet for gjennomføring av styremøter og etter hvert som en sentral aktør ved gjennomføringen av foreningens kurs i maritim medisin. Lisbeth Hedegaard Foss har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.